Systematisk og målrettet effektmåling på SL §110

ASI-forsorg står for Addicition Severity Index Forsorg og er et screeningsværktøj målrettet forsorgsfeltet i Danmark

 

Ved systematisk brug af ASI-forsorg vil en boform kunne opsamle dokumenteret viden om den enkelte bruger, samt den brugergruppe der er indskrevet. Ved brug af ASI-forsorg opnår man viden om den effekt den ydede indsats har.  

 

ASI-forsorg data - viden fra ASI-forsorg screeningerne - opsamles både på boforms niveau samt på landsplan. 

 

Årsrapporten for 2016 med ASI-forsorg landsplansdata forventes at være klar til offentliggørelse sommeren 2017.

 

ASI-forsorg blev udviklet i 2008 i et samarbejde mellem Center for Socialfaglig Udvikling i Aarhus Kommune og Forsorgshjemmet Østervang og er en videreudvikling af screeningsværktøjet ASI fra misbrugsområdet